CARCASE DE FILTRU

CARCASE DE FILTRU

Filtrele de presiune STAUFF pentru instalarea pe linie și montarea blocului de control – și ca încărcător superior – sunt utilizate ca filtre de lucru sau filtre de protecție în conducta de presiune a sistemelor hidraulice și de lubrifiere cu presiune de funcționare de până la 420 bar. Ca filtre de lucru, acestea sunt amplasate în aval de pompă unde protejează întregul sistem hidraulic împotriva impactului contaminării. Ca filtru de protecție, acestea protejează, de exemplu, servovalvele sau supapele proporționale atunci când sunt instalate direct în amonte de aceste componente sensibile.